Kreatywny powrót do szkoły – zadania projektowe z matematyki

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie wykonywali zadania projektowe z matematyki.

Czwarto- i piątoklasiści zrobili makietę przedstawiającą miasto graniastosłupów, które drogą głosowania otrzymalo nazwę „Figurowo”. Przy okazji omawianych na lekcjach tematów uczniowie skleili bryły i umieścili je przy ulicach odpowiadającym tematyce zajęć („ul. Sześcianów”, „ul. Pola powierzchni”, „ul. Objętości”).

Siódmo- i ósmoklasiści przeprawadzali skonstruowaną przez siebie ankietę (w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej). Opracowane wyniki zamieścili na plakatach.