Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy „Porąbka – Kozubnik”

ul. Kozubnicka 5,

43-353 Porąbka,

tel. 33/ 8-106-032

REGON 362599835