O nas

Uczniowski klub sportowy „Porąbka – Kozubnik

 powstał by uczyć, bawić i wychowywać młodych sportowców  w duchu fair play i zgodnie z zasadami:

Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć sukces praktycznie we wszystkim: dać z siebie wszystko.”

Uczniowski Klub Sportowy „Porąbka – Kozubnik” jest klubem powstałym we wrześniu 2015r., zrzeszającym młodzież i dorosłych, którzy swój wolny czas wykorzystują w aktywny i zdrowy sposób. Klub nasz organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Porąbki, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Pragniemy w ten sposób zapewnić naszym podopiecznym właściwe spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie ich sportowych zainteresowań.