Rekrutacja szkoła

Zapewniamy:

– całkowicie bezpłatną naukę,

– bezpłatny dowóz dzieci do szkoły,

– świetlicę do godziny 15-tej – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,

– przyjazna atmosferę i małe zespoły klasowe,

– najnowsze pomoce dydaktyczne,

– drugi język obcy od IV klasy,

– szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przyrody, robotyki,

– rozwój przez teatr,

– zajęcia sportowe w ramach UKS,

– pracownie przedmiotowe,

– pomoc pedagoga i logopedy,

– kolorowy plac zabaw.

 

PLIKI DO POBRANIA

kwestionariusz-osobowy wzor (14)

podanie-szkola-podstawowa wzor (12)