Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodniczący: Adriana Granatyr

Z-ca : Patrycja Piotrowska

Skarbnik: Joanna Huczek

Sekretarz: Magdalena Szłapa

Nr Konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Porąbce :

80 8124 0009 2001 0019 9300 0001