Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodniczący: Zdzisław Wawak

Z-ca : Joanna Huczek

Skarbnik: Longina Łukasik

Nr Konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Porąbce :

80 8124 0009 2001 0019 9300 0001

Kwota ustalona na rok szkolny 2020/2021 – 60 zł na jedno dziecko a jeśli jest rodzeństwo to po 40 zł na kolejne dzieci.