O nas

Zapisy do wszystkich klas trwają!

TO NIE JEST ZWYCZAJNE MIEJSCE… jeśli twoje dziecko jest brykającym Kucykiem,

fruwającym w obłokach Dyziem, królem Lwem, pracowitą Mróweczką, nieśmiałym Rakiem

czy powolnym Ślimakiem.

Przyjdż do nas!

Mimo różnorodności tu wszyscy żyją zgodnie, wspólnie wypracowują kompromisy i uczą się wzajemnego poszanowania i życzliwości.

TO MIEJSCE NIE JEST ZWYCZAJNE…

…to Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Jana Pawła II w Porąbce – Miejsce dla Twojego dziecka.

ZAPEWNIAMY

CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ NAUKĘ ORAZ BEZPŁATNY DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY!

  • przyjazną atmosferę i małe zespoły klasowe sprzyjające uczeniu się,
  • dobrze zorganizowany proces kształcenia i wychowania służący inegralnemu rozwojowi każdego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy oraz ciekawych pomocy dydaktycznych,
  • naukę języka angielskiego przy wsparciu native speakera,
  • drugi język obcy od klasy IV,
  • dodatkowe zajęcia z matematyki i robotyki,
  • rozwój poprzez teatr
  • zajęcia ogólnorozwojowe i ruchowe – basen, gry zespołowe – Badminton, gimnastyka korekcyjna,
  • ciekawe formy pracy z uczniami: szachy, gry planszowe, wycieczki edukacyjne,
  • zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, dogoterapii i inne),
  • aktywną świetlicę szkolną w godzinach 7:00 – 15.00.

Oferujemy poczucie bezpieczeństwa i atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów oraz budowania u dzieci poczucia własnej wartości.

POZNAJ BUDYNEK SZKOLNY

Zapraszamy do kontaktu !!! tel.  338106032, 509436673;

e-mail: sekretariat@porabka.spsk.pl

www.porabka.spsk.pl

Adres
ul. Kozubnicka 5
Porąbka, 43-353