Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 Jak co roku w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone były kampanią wyborczą kandydatów.

Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego kandydata.

Przewodniczące: Natalia Majdak

Z-ca przewodniczącej: Emilia Brońka

Sekretarz: Tymon Granatyr