Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:30-8:00

– Schodzenie się dzieci

– wspólna zabawa

– Ćwiczenia ruchowe

– Czynności higieniczne przed śniadaniem

8:30 – 9:00

Śniadanie – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku

9:00-10:30

Zajęcia programowe – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę, zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia plastyczne itp.

10:30-11:30

– Zajęcia dostosowane do pogody: zabawy ruchowe na placu zabaw, spacery, obserwacja przyrody

– Czynności higieniczne przed obiadem

11:30 – 12:00

Obiad – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku

12:00-12:30

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – mycie zębów

12:30 – 14:00

Odpoczynek poobiedni – leżakowanie

14:00 – 14:30

Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku

14:30-16:30

– Zabawy ruchowe, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zabawy wg. zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym (zależnie od pogody)

– Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wytwórcza, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci