Kadra

Lp.

Nazwisko i imię

 Nauczany przedmiot/ posiadane kwalifikacje

1. Nowotarska Lidia Dyrektor

Język polski

Język angielski

WOS

2. Ks. Zdzisław Grochal Religia
3. Herl Lucyna Matematyka

Informatyka

4. Kowalska Magdalena Język angielski
5. Wojciech Prus Chemia

Fizyka

6. Młynarska- Mazur Alicja Historia

WOS

Zajęcia techniczne

WDŻ

7. Obtułowicz-Babowicz Anna

Edukacja wczesnoszkolna

Informatyka

Matematyka

8. Tomasz Świderski Wychowanie fizyczne
9. Hess Klaudia Język angielski
10. Pieronek Dorota Język polski
11. Lisowska Sabina Język niemiecki
12. Sochacka Ewa Geografia

Przyroda

Biologia

13. Zielińska Agata Biblioteka
14. Michalska Karolina Edukacja wczesnoszkolna

Logopedia

TUS

15. Błasiak Katarzyna Wychowanie przedszkolne
16. Hanks Zuzanna Wychowanie przedszkolne
17. Gabryś Aldona Plastyka

Edukacja wczesnoszkolna

Muzyka

WDŻ