Kadra

Lp.

Nazwisko i imię

 Nauczany przedmiot/ posiadane kwalifikacje

1. Nowotarska Lidia Dyrektor

Język polski

Język angielski

WOS

2. Ks. Andrzej Bojda Religia
3. Herl Lucyna Matematyka

Informatyka

4. Kowalska Magdalena Język angielski
5. Wojciech Prus Chemia

Fizyka

6. Młynarska- Mazur Alicja Historia

WOS

Zajęcia techniczne

WDŻ

7. Obtułowicz-Babowicz Anna Edukacja wczesnoszkolna

Informatyka

Wychowanie przedszkolne

8. Tomasz Świderski Wychowanie fizyczne
9. Hess Klaudia Język angielski
10. Gąsiorek Joanna Język polski
11. Faber Sylwia Język niemiecki
12. Sochacka Ewa Geografia

Przyroda

Biologia

13. Marczyński Roman Muzyka
14. Żywczak-Paśnicka Beata Edukacja wczesnoszkolna
15. Błasiak Katarzyna Wychowanie przedszkolne
16. Przybylska Aleksandra Wychowanie przedszkolne
17. Gabryś Aldona Plastyka

Edukacja wczesnoszkolna