Herb i motto szkoły

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II