„Razem na Święta”

Święta Bożego Narodzenia to czas kojarzony z bliskością, umacnianiem więzi rodzinnych i niesieniem pomocy. Każde krótkie „Wesołych Świąt” wypowiadane do sąsiadów podczas spotkania w sklepie, do znajomych z pracy czy przyjaciół nie jest tylko złożeniem życzeń, ale też budowaniem relacji z innymi.

W tym szczególnym okresie corocznie organizowana jest akcja MEN „Razem na Święta”, w którą w tym roku włącza się również nasza szkoła.

 

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

 

Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

(http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta/)

 Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza do włączenia się we wspomnianą akcję poprzez wykonanie kartek świątecznych i przekazanie ich sąsiadom (wrzucając je do skrzynki pocztowej).

Gdyby brakło pomysłów na ciekawe wykonanie kartki, poniżej zamieszczamy filmik, który może posłużyć jako źródło inspiracji: