Czytam sobie. Pierwsza klasa!

Według danych Biblioteki Narodowej w ostatnim roku 61% Polaków nie przeczytało żadnej książki.

Aby zachęcić uczniów pierwszej klasy do samodzielnego czytania już od najmłodszych lat przystąpiliśmy do projektu czytelniczego Czytam soebie.Pierwsza Klasa!

Program ma na celu zachęcać dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, aktywny i twórczy oraz wywierać pozytywny wpływ na przyszłość młodego czytelnika.

Akcja organizowana jest wspólnie  z wydawnictwem HarperCollins Polska oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce.

W ramach projektu uczniowie otrzymali: jedną z dziesięciu książek z serii „Czytam sobie” wybranych do akcji, karty Młodego Czytelnika dla uczniów oraz zakładki do książek. Na zakończenie akcji każdy z uczniów, który odda wypełnioną kartę czytelnika otrzyma także pamiątkowy dyplom.