103 ROCZNICA URODZIN NASZEGO PATRONA

Święty Jan Paweł II – Papież Polak, tak o Nim mówią rodzice, dziadkowie snując opowieść o jego posłudze, życiu i nauczaniu, które na trwałe zmieniło świat. Nam młodym nie dane było nam go poznać, ale jego nauczanie jest nam bliskie, gdyż patronuje nam w nauce, wychowaniu i zabawie. Wiemy, że gdzie się pojawił, gromadził wokół siebie niezliczone tłumy chcących go słuchać wiernych. Przemawiając był w stanie trafić do serc każdego człowieka (znał praktycznie wszystkie języki świata). Przełamywał bariery duchowe, kulturowe, prowadził dialog z innymi religiami. Jest postacią, która na trwałe wpisała się w historię Polski i świata, jest jednym z największych autorytetów do dziś.