PODSUMOWANIE AKCJI WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI

Dzięki ofiarności dzieci, rodziców i nauczycieli udało się nam zebrać 1.154 zł. Pieniądze zostały już przelane na konto fundacji Kapucynów. Za zgromadzone fundusze Misjonarze Kapucyni zrealizują zamierzone projekty.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i otwarte serca.