Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października  z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego wszyscy nauczyciele zostali obdarowani upominkami, które miały wyrazić wdzięczność uczniów za codzienny trud i wysiłek wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Samorząd Uczniowski raz jeszcze składa najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, która jest ich misją.