Wybory na przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniu 27 września odbyła się w naszej szkole debata wyborcza na przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego. Jak co roku na wzór prawdziwych debat wszyscy uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie mogli wysłuchać programów wyborczych i zadawać pytania kandydatkom ubiegającym się o to zaszczytne stanowisko. Bezpośrednio po debacie odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 47 uczennic i uczniów, co stanowiło 78,33% wszystkich uprawnionych do głosowania. Wszystkie głosy oddane były ważne. Na Natalię Grabską i Małgorzatę Łukasik głosowało 16 osób, co stanowiło 34,04%. Na Julię Kliś i Emilię Zontek oddano 31 głosów, co stanowiło 65,96% głosów. Decyzją uczennic i uczniów Radą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 kierować będą wspólnie Julia i Emilia. Gratulujemy i czekamy na pierwsze kroki i propozycje dla uatrakcyjnienia codziennego funkcjonowania szkoły.