ZŁOTE SZKOŁY NBP – Lekcje z ekonomii

Zajęcia w ramach programu ZŁOTE SZKOŁY NBP Giganci finansów osobistych ze względów obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii odbywały się w trybie zdalnym. W lekcjach brali udział uczniowie klasy VII liczącej 20 osób.

Uczniowie na pierwszej lekcji, której temat przewodni brzmiał: Planowanie i kontrola wydatków czyli osile zarządzania własnymi pieniędzmi, zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z finansami swoimi i swojej rodziny. Poznali znaczenie takich terminów jak :

– budżet domowy,

– dochód,

– wydatki,

– deficyt,

Uczniowie na podstawie pozyskanej wiedzy omawiali swoje dochody oraz sposoby ich pozyskiwania, najczęściej podawane były: kieszonkowe, prezenty od rodziny lub drobne prace wykonywane dla rodziców, sąsiadów (koszenie trawy, sprzątanie, zbiory owoców w sezonie letnim). Dzięki wiedzy pozyskanej na lekcji  poznali określenie ,,wartość zakupów”, a także jaka istnieje zależność miedzy dochodem i wydatkami konsumpcyjnymi. Podczas lekcji podawali sposoby ograniczenia wydatków gospodarstwa domowego. Najczęściej pojawiające się propozycje dotyczyły oszczędności energii, wody, paliwa, racjonalnych zakupów spożywczych. Zadaniem dla uczniów po tej lekcji było przeprowadzenie dyskusji z rodzicami, z której mieli dowiedzieć się ile % budżetu domowego przeznaczane jest na utrzymanie domu (rachunki), żywność, ubranie, kulturę i inne.

Następna lekcja rozpoczęła się przedstawieniem wyników rozmów. Wnioski:

W większości gospodarstw domowych największy procent stanowią wydatki na żywność, które utrzymują się na podobnym poziomie (ok. 25%) co opłacane przez rodzinę rachunki. Dyskusja na zadany temat stanowiła punkt wyjścia do omówienia kolejnego zagadnienia, którym była Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel. Uczniowie dowirdzieli się czym są oszczędności,  jakie istnieją sposoby oszczędzania oraz o powiązaniu  możliwości oszczędzania z różnymi etapami życia i aktywności zawodowej, a także jakie są sposoby na skuteczne oszczędzanie.

Do przygotowania zajęć i prezentacji posłużyły materiały dostępne na platformie ZŁTOTE SZKOŁY NBP edycja I – Giganci finansów osobistych.


Realizując założenia programu Złote Szkoły NBP uczniowie klasy VII wzięli udział także w dwóch lekcjach dotyczących obliczeń związanych z procentem prostym oraz składanym realizowanych w ramach lekcji matematyki. Dzieci dowiedziały się, czym jest lokata i w jaki sposób możemy dzięki niej zarabiać. Poznały pojęcie „odsetki” oraz w jaki sposób są one obliczane. Po tych lekcjach takie terminy jak:  procent prosty oraz procent składany nie stanowią dla naszych uczniów tajemnicy???? Uczniowie wykorzystali teoretyczną wiedzę podczas obliczania prostych zadań matematycznych.