Rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja

W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Rocznicę tę podkreśla Uchwała Sejmu RP IX kadencji z 27 listopada 2020 roku o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W 1789 roku, obrady rozpoczął Sejm Wielki zwany także Sejmem Czteroletnim. To właśnie wtedy pojawiły się sugestie o przeprowadzeniu reformy ustrojowej. Konstytucja 3 maja, to właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja. Ustawa ta regulowała ustrój prawny ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Co ciekawe, nasza Konstytucja była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie tuż po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, która została spisana. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, a przy tym niosła gwarancję swobód obywatelskich, wartości Oświecenia, tolerancję oraz tradycje chrześcijańskie. Ustawa z 3 maja można powiedzieć, zarysowała kształt reform, stanowiła jakby początek do większych zmian. Miała ona na celu zlikwidowanie wad opartego na demokracji szlacheckiej oraz wolnej elekcji, systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dodatkowo Konstytucja 3 maja formalnie znosiła nadużywane liberum veto.

Uczniowie klasy szóstej przygotowali plakaty z okazji Święta Konstytucji.