Ogólnopolski Konkurs Zabawka Edukacyjna – zapraszamy do udziału

Wszystkich Młodych Naukowców serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie Zabawka Edukacyjna, którego jednym z patronów jest od tego roku Centrum Nauki Kopernik.
Cele konkursu:

Zainteresowanie dzieci szkół podstawowych przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności.
Zakres tematyczny konkursu:
Treści nauczania zawarte w podstawie programowej na III etapie edukacyjnym z przedmiotów: fizyka, chemia, matematyka.
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są grupy trzyosobowe, składające się z uczniów szkół podstawowych z całej Polski, zgłoszone przez nauczyciela bloku matematyczno-przyrodniczego uczącego w danej szkole.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

MŁODSZY KONSTRUKTOR – uczniowie klas IV-VI,

STARSZY KONSTRUKTOR – uczniowie klas VII-VIII.

Więcej  o konkursie na stronie:

http://www.zabawkaedukacyjna.strefa.pl/