Złote Szkoły NBP – spotkanie z ekspertem

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do programu Złote Szkoły NPB, którego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Jednym z zadań do wykonania podczas realizacji programu było spotkanie z ekspertem, który przybliżył uczniom wiedzę dotyczącą tematu przewodniego projektu.

Spotkanie dla naszej szkoły zgodził się poprowadzić pan Marcin Mazurek, który przez ponad 8 lat pracował w finansach w różnych firmach oraz zajmował się szkoleniami biznesowo-finansowymi, a obecnie zajmuje stanowisko doradcy finansowego.

Tematem spotkania z panem Marcinem Mazurkiem była świadomość finansowa.

Na początku prelekcji prowadzący zapytał uczniów o skojarzenia związane z podanym tematem, a następnie sprecyzował odpowiedzi podkreślając, że czym innym jest świadomość finansowa i wiedza finansowa.

Następnie zostały omówione cztery sposoby zarabiania pieniędzy:

– przez pracę etatową,

– przez prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej

– przez stworzenie własnego systemu – firmy i zatrudnianie pracowników lub stworzenie grupy osób, które razem będą tworzyć firmę

– przez inwestycje.

Ważnym spostrzeżeniem było to, że największym naszym aktywem nie jest pieniądz, tylko czas.

Później pan Mazurek omówił podstawy świadomości finansowej, czyli w jaki sposób powinno się planować swoje finanse, tak, aby było to bezpieczne. Zostało to zobrazowane za pomocą piramidy, w której podstawą jest zabezpieczenie finansowe – rezerwa finansowa, drugim „piętrem” – bogacenie się, a dopiero następnie spełnianie celów długoterminowych i będących na szczycie piramidy celów krótkoterminowych.

W kolejnym etapie prezentacji prowadzący skupił się na bezpieczeństwie finansowym. Przedstawił podstawowe ryzyka mające wpływ na utratę płynności finansowej: śmierć, chorobę, wypadek, uratę pracy. Jeszcze raz podkreślił wagę posiadania rezerwy finansowej o wartości minimum sześciomiesięcznych kosztów utrzymania. Jako inny rodzaj zabezpieczenia finansowego zostały omówione różne rodzaje ubezpieczeń: terminowe (indywidualne), grupowe, na życie, dożycie oraz ubezpieczenia majątkowe.

Następnie pan Mazurek opowiedział uczniom o etapach bogacenia się poprzez:

– budowę kapitału (najlepiej do 100 000 złotych),

– rentę kapitałową wraz z budowaniem kapitału,

– niezależność finansowo – czasową.

W kolejnej części spotkania skupił się na trzech strategiach inwestowania wraz z wiążącym się z nimi ryzykiem:

– spekulacje (bardzo duży zysk i ryzyko, „ktoś musi stracić, żebym ja zyskał”);

– inwestowanie „agresywne” (większe możliwości zysków, możliwość straty części środków, trzeba poświęcać czas)

– inwestowanie defensywne (zarządzane przez specjalistów, nie trzeba poświęcać czasu, mniejsze zyski i mniejsza możliwość straty – pod pewnymi zasadami).

Prowadzący opowiedział uczniom o akcjach i obligacjach – czym są i jakie są między nimi różnice. Uczniowie zapoznali się z pojęciem dywidendy. Ekspert omówił, w jaki sposób można bezpiecznie inwestować: przez inwestycje regularne, inwestycje jednorazowe, rynek nieruchomości oraz rezerwę finansową (np. monety kolekcjonerskie).

Kolejnym poruszanym podczas spotkania tematem była inflacja. Pan Mazurek wyjaśnił uczniom na przykładzie jak działa to zjawisko. Przedstawił wykres wysokości inflacji w krajach Unii Europejskiej w czerwcu 2020 roku. Opowiedział, czym jest prawo Parkinsona polegające na tym, że im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. Ostrzegł przed wpadnięciem w spiralę zadłużeń i podkreślił wagę świadomości i wolności finansowej.

Każde omawiane zagadnienie opatrzone było życiowymi przykładami. Uczniowie byli aktywizowani poprzez zadawanie pytań przez prowadzącego, zajmowali stanowiska w przykładowych sytuacjach.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem poruszanych zagadnień.