Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Konkurs

Co roku 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-filmowym „Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz”.

Konkurs plastyczno-filmowy

„Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz””

1. Cele konkursu:

• propagowanie działalności wolontariatu szkolnego,

• propagowanie postawy życzliwości, szacunku i pomocy innym osobom,

• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

• wzmacnianie wiary we własne możliwości,

• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych i komputerowych,

• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi/kręceniem i montażem filmu,

• prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości.

2. Regulamin konkursu:
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-15 lat,

• konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

I kategoria: technika plastyczna dowolna – płaska, format A4, A3, praca indywidualna,

II kategoria: nakręcenie i zmontowanie filmu (do 8min), program do montażu dowolny, praca indywidualna

• prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub pod kierunkiem rodzica bądź nauczyciela,

• każda praca powinna zostać wysłana wraz z opisem: tytuł, imię, nazwisko, klasa

• zdjęcie pracy plastycznej/film należy wysłać do 8 grudnia do Pani Lucyny Herl przez Mobidziennik lub Microsoft Teams (w razie problemów z przesłaniem – np. za duży plik- proszę o kontakt indywidualny)

• oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły,

• kryteria oceny: kreatywność w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, estetyka

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.12.2020 r.