„Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”

Uczniowie pierwszej klasy naszej szkoły przystąpil do akcji „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.

Lekcje z fajniakami dzięki nauce przez zabawę pomagają zaszczepić wśród dzieci pasję do ekologii i ochrony przyrody.

Lekcje podzielone są na cztery filary tematyczne odpowiadające żywiołom natury, a każdemu patronują odpowiedni bohaterowie Gangu Fajniaków.

Za nami pierwsza lekcja z projektu – powietrze.