Podsumowanie akcji „wyślij pączka do Afryki 2022”

Dzięki ofiarności dzieci, rodziców i nauczycieli udało nam się zebrać 700,43 zł. Pieniądze zostały już przekazane na konto fundacji kapucynów. Ze zgro9madzonych funduszy fundacja Kapucyni i Misje zrealizuje projekt budowy studni w Afryce.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i otwarte serca