Akademia Eksperymentu

17 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Akademii Eksperymentu.

Tym razem tematem spotkania było „Projektowanie i wykonywanie doświadczeń z reakcjami wywiązywania produktów gazowych. Badanie gazowych produktów reakcji chemicznych”.