Wrzesień w Grupie „Skrzatów”

Na początku września dzieci poznawały się lepiej nawzajem, integrowały podczas zabaw zarówno w sali, jak i na placu zabaw. Każdy dzień w przedszkolu przynosił coś nowego.
Dzieci uczyły się właściwych zachowań, akceptacji, tolerancji i empatii, a także rozróżniania dobra i zła.
Dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach i zabawach dydaktycznych, które pozwalały na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności.