„Wylosuj Anioła” – podziękowanie

Bardzo dziękujemy za liczny udział w akcji „Wylosuj Anioła” – zarówno za piękne kartki przyniesione do szkoły, jak i te wysłane osobiście.