Wybory na przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego

6.10.2020r. odbyła się pierwsza w naszej szkole debata przedwyborcza na Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego. Trójka kandydatek: Natalia Zontek, Julia Kliś oraz Kinga Chwierut miały okazję zaprezentować się wszystkim uczennicom i uczniom. Po krótkim przedstawieniu się opowiadały o swoich planach na zarządzanie Samorządem Uczniowskim. W drugiej części debaty, nasze kandydatki odpowiadały na liczne pytania ze strony widowni. Po debacie odbyły się wybory. Każda uczennica i uczeń oddawali głos na swoją kandydatkę. Po podliczeniu głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została wybrana Kinga Chwierut z klasy VIII.

W wyborach wzięło udział 55 uczennic i uczniów, co stanowi 91,66% wszystkich uczących się w szkole.

Oddano 55 głosów i wszystkie głosy były ważne.

Na Julię Kliś oddano 6 głosów, co stanowi 10,91%.

Na Emilię Zontek oddano 15 głosów, co stanowi 27,27%.

Na Kingę Chwierut oddano 34 głosy, co stanowi 61,82%