Inauguracja nowego roku szkolnego

Inauguracja nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbyło się tradycyjnie 1 września, ale ze względu na trwającą pandemię COVID19, przybrało nieco inną formę. Już 31 sierpnia zebrani na szkolnym podwórku uczniowie wraz z rodzicami, dziadkami i babciami, uczestniczyli w uroczystej mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny. Następnego dnia od rana szkolne mury, świecące pustką od 12 marca, wypełnił wreszcie długo oczekiwany gwar dzieci wracających z wyjątkowo długich ,,wakacji’’. Jako pierwsze zaczęły pojawiać się przedszkolaki, po których o 8.30 wchodzili do szkoły uczniowie klas IV-VIII. Uczniowie oddziałów I-III swoje pierwsze lekcje rozpoczynali o 9.00. Podczas trwających prawie 2 godziny zajęć adaptacyjno-organizacyjnych wszyscy uczniowie zostali zapoznani, przez swoich wychowawców, z procedurami obowiązującymi w szkole w sytuacji pandemii. Środa była już dniem wypełnionym lekcjami, z długo nie widzianymi nauczycielami, którzy bardzo stęsknili się za wszystkimi swoimi podopiecznymi. Przed nami nowy rok szkolny, niby taki sam, ale jednak całkiem inny. Co przyniesie?

 

https://bielsko.gosc.pl/gal/spis/6494564.Poczatek-roku-szkolnego-2020-21-ze-sw-Janem-Pawlem-II-w-Porabce

https://bielsko.gosc.pl/doc/6494678.Ponad-150-letni-dzwonek-zaprosil-do-szkoly-w-Porabce-Kozubniku