Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2019 – akcja charytatywna

 

W tym roku nasza szkoła włącza się do akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”.

Organizuje ją Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej. Polegać będzie na zbiórce pieniężnej, artykułów szkolnych, słodyczy, maskotek i artykułów żywnościowych. Święty Mikołaj zebrane dary przekaże polskim dzieciom z Wilna. W polskiej szkole w Mickunach chcemy zgromadzić 1000 dzieci z Polskich szkół i każdemu dziecku przekazać paczkę od Świętego Mikołaja. Przyjadą dzieci ze szkół – Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki. Na Białoruś do Grodna dary przekażemy Związkowi Polaków na Białorusi – Pani Andzelice Borys. Na Ukrainie paczki przekażemy Polskim dzieciom uczących się języka polskiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwowskiej we Lwowie.. Artykuły żywnościowe przekażemy Polakom mieszkających w gminach na Wileńszczyznie: Mickuny, Kowalczuki, Jaszuny, Rukojnie.

Artykuły szkolne, słodycze, maskotki i artykuły żywnościowe zbieramy do piątku 8.11.2019r.