XIX Dzień Papieski – „Wstańcie, chodźmy!”

Corocznie, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Papieża, obchodzony jest Dzień Papieski. W tym roku odbył się 13 października pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.  Tradycją jest, że tego dnia odbywa się przykościelna, publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin w ramach fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja ta została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Jej działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych.

Uczennice z naszej szkoły czynnie włączyły się w obchody Dnia Papieskiego kwestując na rzecz fundacji.