XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie Ojcostwa 14 października 2018 r.

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II, Patrona naszej szkoły. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego zostało zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.

   Dzień ten ma również aspekt charytatywny i organizowana jest wówczas przykościelna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka. Corocznie w akcji tej udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. W tym dniu również wolontariuszki z naszej szkoły kwestowały na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostały na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast.

Wszystkim, którzy włączyli się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, bardzo dziękujemy.