Niepodległość znaczy wolność

PAMIĘTAMY!

             Święto Niepodległości to dzień radości z powodu wyswobodzenia się Polaków z trwającej 123 lata niewoli. To czas kiedy przywołujemy w pamięci opowieści naszych dziadków  i pradziadków o czasach, kiedy nie wolno było czytać polskich książek, śpiewć polskich pieśni, uczyć się polskiej historii. Kościół, będący w tamtych trudnych czasach ostoją dla narodu polskiego, także stał się celem działań zaborców zmierzających do wynarodowienia Polaków. Dziś wszyscy cieszymy się wolnością, choć na co dzień nie zawsze potrafimy ją docenić i należycie spożytkować…

              11 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości w Kościele Parafialnyn pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wzięła w nich udział młodzież, godnie reprezentująca Szkołę w Poczcie Sztandarowym obok swoich kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 1, a także Pocztów Straży Pożarnej . Po mszy św. Poczty Sztandarowe wraz z delegacjami złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, a także pod Dębem Wolności – miejscach upamiętniających walkę Polaków o wolność i niepodległość.