Święto szkoły

23 października br. obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona. Jak co roku w tym dniu, uczniowie, którzy przekroczyli próg naszej szkoły 1 września, złożyli ślubowanie.

23 października br. obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona. Jak co roku w tym dniu, uczniowie, którzy przekroczyli próg naszej szkoły 1 września, złożyli ślubowanie. Tegoroczne Święto Patrona było wyjątkowe, nie tylko dlatego, że uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce zostali pasowani na uczniów,  ale również dlatego, że swoją obecnością zaszczyciło nas wielu szacownych gości. W ich gronie znalazł się Starosta Powiatu Bielskiego Pan Andrzej Płonka, Wójt Gminy Porąbka Pan Czesław Bułka, Zastępca Wójta Gminy Porąbka Pan Paweł Zemanek, Przewodniczący Rady Gminy Porąbka Pan Zbigniew Drabek. Kuratorium Oświaty w Katowicach reprezentowała Pani Elżbieta Sobieska Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Wśród gości zasiadł również asystent Pana Stanisława Szweda Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Maksymilian Pryga. Z wielką radością gościliśmy ks. proboszcza Eugeniusza Nycza oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., na której uczniowie klas: pierwszej, czwartej i siódmej, złożyli ślubowanie. Natomiast uroczysta akademia odbyła się już w świetlicy szkolnej. Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Lidię Nowotarską, uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.

Zgodnie z ideą pracy szkoły, mającą na celu propagowanie sylwetki Patrona św. Jana Pawła II m. in. poprzez  konkursy zostali w tym dniu nagrodzeni zwycięzcy plastycznego konkursu „Nasz Patron”. Wspaniałe nagrody oraz dyplomy z rąk Starosty Powiatu Bielskiego Pana Andrzeja Płonki otrzymali:  Gabrysia Gądek (klasa I), Adam Harat (klasa IV), Angelika Kwolczak (klasa IV) oraz Karolina Nycz (klasa III gim), Martyna Jurczak (klasa IIa gim), Jakub, Górka (klasa III gim).

Na koniec słowa do uczniów skierował Starosta Powiatu Bielskiego Pan Andrzej Płonka, natomiast słowa Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej odczytała Pani Elżbieta Sobieska. List o Patronie  Pana Stanisława Szweda Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odczytał Pan Maksymilian Pryga.