Wybory opiekuna Samorządu Szkolnego

W dniu 15 września w szkole odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Szkolnego

W dniu 15 września w szkole odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Szkolnego oraz Pocztu Sztandarowego. Podczas głosowania uczniowie demokratycznie zadecydowali – i funkcje te w roku szkolnym 2017/2018 pełnić będą Pani Renata Zoń oraz Pani Alicja Młynarska-Mazur.