Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Witaj szkoło!

Wakacje minęły rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017, w którym uroczyście powitała uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły nowa pani dyrektor Lidia Nowotarska.

W pierwszych słowach swojego przemówienia zwróciła się do uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców wyrażając przekonanie, że szkoła, którą wybrali, będzie dla nich oknem szerokich perspektyw. Witając uczniów klas drugich, zwróciła się do nich z prośbą o pomoc młodszym kolegom i koleżankom w odnalezieniu się w nowym szkolnym środowisku. Na końcu słowa powitania, Pani dyrektor skierowała do najstarszej braci szkolnej-uczniów klas trzecich, którym na progu nowego roku szkolnego życzyła wysokich wyników na egzaminach gimnazjalnych oraz właściwych wyborów, takich które pozwolą zrealizować marzenia.

W swym przemówieniu Pani dyrektor nawiązała także do 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Złożyła hołd bohaterskiej postawie naszych pradziadków oraz dziadków, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością odmienianą przez wszystkie przypadki.

Na zakończenie Pani dyrektor Lidia Nowotarska zwróciła się do Pani Anny Walusiak, która piastowała stanowisko dyrektora szkoły przez ostatnich 25 lat. Na ręce odchodzącej na zasłużoną emeryturę Pani dyrektor złożyła podziękowania oraz życzenia wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizacje własnych pasji

i marzeń. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele pracowników szkoły, delegacja Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej uczniowie mieli okazję obejrzeć kilka scen z życia ucznia, który po wakacjach musi wrócić do rzeczywistości szkolnej.