„Jan Gałuszka – ponad swój czas” – prelekcja

Jan Gałuszka – ponad swój czas” – prelekcja

Podczas minionych  rekolekcji w poniedziałek 27 marca 2017 r. uczennice Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach Eliza Walusiak i Patrycja Skwarczyńska przeprowadziły dla uczniów naszej szkoły ciekawy wykład.

prelekcjaPrzybliżyły one postać Jana Gałuszki – jednego z głównych inicjatorów budowy kościoła w Porąbce, który w 1901 r. stanął na czele, powołanego przez Radę Gminy Komitetu Budowy Kościoła. W wieku 33 lat został wybrany wójtem gminy Porąbka. Sprawował ten urząd od 1900 do 1909 r. Był pierwszym wójtem w Porąbce, który potrafił czytać i pisać, pomimo tego, że nie chodził do szkoły. W tym roku mija 150-ta rocznica jego urodzin. prelekcjaPrezentacja oprócz wątków biograficznych związanych z postacią Jana Gałuszki zawierała również bogate informacje na temat trwającej w latach 1901 – 1907 budowy kościoła oraz powstania parafii w Porąbce.

Zaprezentowanie uczniom Publicznego Gimnazjum w Porąbce postaci Jana Gałuszki związana była z podjęciem przez Elizę i Patrycję realizacji zadnia w ramach rekrutacji do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której tegoroczny temat to „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.