Zajęcia z fizyki na Uniwersytecie Śląskim.

21 lutego 2017 r. odbyła się wycieczka uczniów klas trzecich oraz klasy drugiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Młodzież uczestniczyła w wykładach oraz pokazach doświadczalnych w Instytucie Fizyki. Zajęcia te miały na celu dla jednych uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas lekcji, dla innych nabycie nowych wiadomości, ale przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania fizyką. Tematyka sięgała od elektromagnetyzm poprzez widmo  fal elektromagnetycznych aż po optykę i właściwości światła. Ochotnicy sami mogli eksperymentować, zapoznać się z przyrządami stosowanymi w laboratorium. Można było „polatać na miotle”, oszukać mózg pisząc „w lustrze”, czy też poczuć jak „kopie” prąd elektryczny. Odważnych nie brakowało. Uczniowie chętnie brali udział w tych eksperymentach czego dowodem są zdjęcia.