Wycieczka Edukacyjna klas 1a i 1b Ogrodu Zoologicznego w Krakowie

We wrześniu (23.09.2016r) klasy 1a i 1b brały udział w wyciecze edukacyjnej do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie.

Na dwugodzinnych zajęciach zostały zrealizowane następujące tematy z podstawy programowej: „Porównanie cech morfologicznych, środowiska i trybu życia u różnych grup kręgowców” oraz „Adaptacje zwierząt do różnych środowisk życia, jako zależność między organizmem a środowiskiem”.

Zajęcia miały na celu  kształcenie umiejętności klasyfikowania nieznanego gatunku na podstawie obserwowanych cech do grup kręgowców takich jak: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, a także porównywanie cech morfologicznych, środowiska i trybu życia tych grup.

W trakcie zajęć uczniowie zobaczyli różne gatunki zwierząt. Szczególnie podobały się wszystkim naczelne oraz duże drapieżniki takie jak: tygrysy i lwy. Wrażenie zrobiły również pingwiny Humbolta, których naturalnym środowiskiem są wybrzeża Peru i Chile. Wybieg dla tych ptaków został tak skonstruowany, by zwiedzający mogli je obserwować na lądzie (piękna skalista plaża) oraz pod wodą (duży szklany basen). Ostatnią atrakcją wycieczki po ZOO był  pokaz karmienia słoni, które niegdyś pracowały w cyrku.

Podczas zajęć uczniowie zobaczyli tylko wybrane zwierzęta, były wśród nich też takie, których nie znali. Każdy z nich zdał sobie sprawę z ogromu różnorodności gatunków zamieszkujących Ziemię . Tak bliski kontakt z egzotycznymi zwierzętami, które znają z filmów przyrodniczych i fotografii sprawił im ogromną przyjemność. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili ,że dużo się na niej nauczyli a wycieczka była za krótka, i warto by było jeszcze raz odwiedzić Ogród Zoologiczny w Krakowie.