XVII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki

22 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w  XVII Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez Akademię Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej. Co prawda byliśmy tam tylko jeden dzień, gdy Festiwal trwał cały tydzień (16.09. – 23.09.2016r.), to jednak w zajęciach braliśmy aktywny udział.

Najpierw w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska każda klasa miała inne ćwiczenia laboratoryjne głównie z chemii i techniki. Ale nie tylko, bo koledzy i koleżanki z klasy drugiej wyznaczali własne DNA. Po zajęciach praktycznych wszyscy udali się do wielkiej nowoczesnej sali wykładowej, gdzie odbyła się prezentacja pt. Przygoda jednej kropli wody, czyli jak powstaje powódź w mieście”. W następnej części dnia uczniowie znów podzieleni na grupy uczestniczyli wróżnych pokazach, np. w demonstracji Wahadła Foucaulta, czy w laboratoriach takich jak: „Projektowanie  w ochronie powietrza”, „Odrobina włókiennictwa na autostradzie, „Z dzianiną za pan brat”, „Tlen rozpuszczony jako wskaźnik czystości wód”, Kolorowy świat wiązań chemicznych”.

ath1

Na warsztatach z fizyki klasy trzecie miały okazję poznać i użyć w praktyce kamerę termowizyjną, a także w laboratorium interaktywnym posterować Robotem Rysownikiem.

Po zajęciach na ATH nastał czas i na lekcję historii w Muzeum Historycznym Bielska – Białej. Bowiem uczniowie klas pierwszych udali się do Domu Tkacza, istniejącego  od pierwszej połowy XV wieku i zamieszkiwanego przez sukienników bielskich.  Zobaczyli  tam rekonstrukcję wnętrza,  z jednej strony domu  mieszkalnego i  z drugiej zaś warsztatu sukienniczego należącego
do mistrza cechowego.  Zapoznali się z funkcjonowaniem domu na przełomie XIX i XX wieku, czyli w okresie schyłkowym dla ręcznej wytwórczości,  która od drugiej połowy XIX wieku była wypierana przez warsztaty mechaniczne. Klasa druga poznała historię  Zamku Książąt Sułkowskich, natomiast klasy trzecie szlakiem zabytków techniki zwiedziły Starą Fabrykę włókiennictwa.

Dziękujemy organizatorom tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki, ale przede wszystkim wykładowcom i pracownikom ATH za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć i wzbudzenie
w niektórych osobach zainteresowania nowoczesnymi technologiami. To była również lekcja prozawodowa. Uczniowie mogli zapoznać się z kierunkami studiów, rozeznać się w ich zapotrzebowaniu na rynku pracy i ewentualnie zaplanować swoją dalszą edukację.

ath